Sök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

 

Långtidsresultat publicerade

Läs mer »

Resultat från våra studier samt pågående studier

Läs mer »

Forskningsanslag från Forte

Läs mer »

Smartphonestudien avslutad

Läs mer »

Ytterligare doktorand i projektet

Läs mer »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsprojektet tät.nu

Var fjärde kvinna har besvär av urininkontinens, dubbelt så vanligt som hos män. Två av tre förbättras eller blir helt bra genom en behandling med information, rådgivning och olika träningsprogram. Behandling har effekt oavsett ålder. Kvinnor vänder sig i högre utsträckning än män till Internet vid hälsoproblem, inte minst om problemen upplevs pinsamma.

 

Syftet med forskningsprojektet tät.nu är att utveckla, utvärdera och implementera behandlingsprogram för urininkontinens via Internet, smartphone och läsplatta.

 

Forskningsprojektet stöds av Forte, FAS, ALF, Visare Norr, JLL, Läkarsällskapet och LVN.

 

Här följer korta sammanfattningar av pågående och genomförda studier:

Internetstudier

Vi har byggt upp ett Internetbaserat behandlingsprogram och utvecklat en 8-sidig broschyr för behandling av ansträngingsinkontinens, dvs. urinläckage vid hosta, hopp eller nysning.
Läs mer här

Smartphonestudie

Vi har också utvecklat appen ”tät” för behandling av urinläckage i samband med hosta, hopp, nysning.  Appen finns för iPhone och androidtelefoner.
Läs mer här

Skattningsskalestudie

Vi har också undersökt om de skattningsskalor för symtom och livskvalitet som används vid urininkontinens är så känsliga att de mäter en verklig upplevd förbättring.
Läs mer här

Implementeringsstudie

För att testa behandling via Internet i klinisk vardag ”översätter” vi nu programmet till en tekniskt avancerad plattform. Denna gör det möjligt att skräddarsy behandlingen för varje deltagare.
Läs mer här

Behandlingsprogram för andra typer av inkontinens

Utveckling av ett komplext program för utredning och behandling av andra typer av inkontinens hos kvinnor har påbörjats. Vi planerar också program för män och för de allra äldsta.
Läs mer här

Publikationer

För en sammanställning av de publikationer som projektet hittills lett till klicka här

 

          

    

 

       

Ansvarig för forskningsstudien


Eva Samuelsson
, projektledare och huvudansvarig för studien, docent, distriktsläkare, Allmänmedicin, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin, Umeå universitet


 

 

         

 

 

 

 

© Tät.nu
Denna sida uppdaterades
2015-02-19