Sök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

 

Semesteruppehåll v 27-28

Läs mer »

Smartphonestudien stängd för anmälan

Läs mer »

Nu även Facebooksida!

Läs mer »

Projektets första disputation 31 jan 2014!

Läs mer »

Resultat från våra studier samt pågående studier

Läs mer »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smartphonestudie pågår

Vi har startat en studie där effekten av att träna med hjälp av en app (smartphoneapplikation) ska utvärderas. Kvinnor som besväras av urinläckage i samband med hosta, hopp, nysning, som har besvär minst en gång per vecka och som inte varit med i vår tidigare Internetstudie erbjuds deltagande i studien.


Appen finns för iPhone och androidtelefoner. Appen är kodad så att den endast kan användas av testpersoner i forskningsstudien.

Länk till Smartphonestudien

 

Rekryteringen till studien är nu slutförd och det går inte längre att anmäla sig till studien.

Forskningsprojektet

 

Forskningsprojektet  tät.nu innehåller flera studier om behandling av inkontinens via Internet och smartphone.

 

Urininkontinens är ett mycket vanligt problem hos kvinnor. Var fjärde kvinna har besvär av urinläckage och var tionde har läckage minst en gång per vecka. Från tidigare forskningsstudier vet vi att två av tre förbättras eller blir helt bra genom en enkel behandling med information, rådgivning och olika träningsprogram. Vidare vet vi att kvinnor i högre utsträckning än män vänder sig till Internet vid hälsoproblem, inte minst om problemen upplevs pinsamma.

  

Internetstudie

Denna första studie är redan färdig och de första resultaten är bearbetade och publicerade. I studien utvärderades och jämfördes effekten av två olika behandlingsprogram för kvinnor med urinläckage i samband med ansträngning (hosta, hopp, nysning, lyft). Vi jämförde effekten av ett program som skickades ut per post och ett som man följde via Internet. Båda behandlingsprogrammen innehöll information om inkontinens, livsstilsråd och ett träningsprogram för bäckenbotten. 
Det internetbaserade programmet innefattade även regelbundna e-postkontakter med uroterapeut (specialutbildad sjuksköterska, barnmorska eller sjukgymnast som utreder och behandlar personer med urinläckage och blåsstörningar) och det ingick också moment av kognitiv beteendeterapi (KBT).
Deltagarna lottades till ett av de två programmen som pågick under tre månader.

 

 

          

    

 

       

Ansvarig för forskningsstudien


Eva Samuelsson
, projektledare och huvudansvarig för studien, docent, distriktsläkare, Allmänmedicin, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin, Umeå universitet


 

 

         

 

 

 

 

© Tät.nu
Denna sida uppdaterades
2014-01-14