Utskrift från:

Sida: Startsida

Datum:


 

 

 

 

  Sök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

 

Två år efter app-behandling - hur går det?

Läs mer »

Frågor och svar om appen

Läs mer »

Nu kan du ladda ner appen Tät™

Läs mer »

Implementeringsstudier

Läs mer »

Pris för bidrag på kongress i Montreal

Läs mer »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsprojektet tät.nu

Var fjärde kvinna har besvär av urininkontinens. Två av tre förbättras eller blir helt bra genom en behandling med information, rådgivning och olika träningsprogram. Behandling har effekt oavsett ålder.
 
Syftet med forskningsprojektet tät.nu är att utveckla, utvärdera och implementera behandlingsprogram för urininkontinens via Internet, smartphone och läsplatta.
 
Forskningsprojektet har erhållit stöd av Forte, FAS, ALF, Visare Norr, Region Jämtland Härjedalen, Läkarsällskapet och Landstinget Västernorrland.

Våra behandlingsprogram

Tre olika behandlingsprogram har hittills utvecklats inom projektet. De har utvärderats för kvinnor med ansträngningsinkontinens (läckage vid hosta, hopp och nysning).

 

Våra behandlingsprogram finns tillgängliga utan kostnad!

 

Läs mer om appen Tät™, broschyren och Internetprogrammet här  

Våra forskningsstudier

Våra studier har visat att behandling vid ansträngningsinkontinens via Internet, broschyr eller smartphoneapplikation är effektivt och uppskattat. Kvinnor mellan 18-72 år har deltagit i studierna. Vi planerar nu studier vid andra typer av inkontinens för kvinnor, män och äldre och följer också användningen av de program som är utvärderade.


Läs mer om våra studier här 

Publikationer

För en sammanställning av de publikationer som projektet hittills lett till klicka här

 

 

          

    

 

       

 

Eva Samuelsson, forskningsledare och huvudansvarig för tät.nu, docent, distriktsläkare, Allmänmedicin, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin, Umeå universitet


 

 

         

 

 

 

 

© Tät.nu
Denna sida uppdaterades
2015-10-26